1. Home
  2. Sprekers
  3. Prof. Dr. Steven Dhondt

Prof. Dr. Steven Dhondt


“Blockchainorganisaties versus platformorganisaties, welke toekomst?”

De nieuwe blockchaintechnoglogie (zoals de bitcoin) zorgt voor onverwachte mogelijkheden om de macht van platformbedrijven te doorbreken. Maar breken  ook de tijden aan waarin de medewerker weer meer greep krijgt op de organisatie, en daarmee op zijn autonomie en kwaliteit van de arbeid?

Prof. Dr. Steven Dhondt is senior onderzoeker bij TNO en gast-hoogleraar aan de KU Leuven (BE). Zijn onderzoek richt zich op samenhang nieuwe technologie en werkpraktijken. In de afgelopen jaren keek hij naar flexibilisering, mythen van de informatiesamenleving, robotiseringspraktijken, platformeconomie en blockchain. In al het onderzoek dat hij uitvoert, probeert hij de rol van de moderne medewerker in beeld te brengen: wat maakt dat deze medewerker net zo slim wordt als de systemen waarmee hij of zij werkt? Organisatiecontext doet ertoe. Organisaties die ruimte bieden aan ‘workplace innovation’ profiteren van een betere inzet van medewerkers en betere prestaties op organisatieniveau.